DN có cần phải lưu trữ Hóa đơn điện tử không ? Nếu có thì thời hạn là bao nhiêu lâu ?

DN có cần phải lưu trữ Hóa đơn điện tử không ? Nếu có thì thời hạn là bao nhiêu lâu ?

Trả lời: lưu trữ Hóa đơn điện tử

  • Có. Đơn vị phát hành HDDT (bên bán): Lưu trữ tập trung và cung cấp HDDT cho khách hàng bất cứ khi nào (bắt buộc)
  • Khách hàng (bên mua): Có thể lưu 1 bản (không bắt buộc)
  • Lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán (hiện hành là 10 năm). Tùy theo quy định về tài chính của các đơn vị đặc thù, thời gian lưu trữ có thể sẽ hơn 10 năm (Ví dụ: Hóa đơn khám chữa bệnh lưu theo hồ sơ bệnh án tối thiểu là 15 năm)

DỄ DÀNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI e-Invoice247.com

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty TNHH Công Nghệ Số Fsmart
Hotline : 0986 44 44 87 (Mr.Hiếu) Email : hieulpm@e-invoice247.com

Share this post


0986444487